Hematologie on Tour #1 : Het Pro-actief Zorgplan

met Servier Oncologie Nederland

Mensen die weten dat het einde van hun leven in zicht komt, krijgen van het JBZ meer ruimte om hun persoonlijke wensen en keuzes vast te (laten) leggen. Inclusief de plek waar ze het liefst zouden willen overlijden. Hun wensen komen in een zogeheten Proactief Zorgplan (PZP) te staan, een onderdeel van hun patiëntendossier In deze podcast geven Carolien Burghout en Tineke Smilde toelichting bij het Proactief Zorgplan: wat is het precies en wat levert het op voor patiënt én zorgverlener? Wanneer en hoe praat je hierover met je patiënt? Carolien Burghout is verpleegkundig specialist hematologie/junior onderzoeker en Tineke Smilde is medisch oncoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Tineke Smilde draagt tijdens deze podcast het gedicht “Even maar” van Bette Westera op.