Hematologie on Tour #10 Angst na kanker - Coen Völker

met Servier Oncologie Nederland

De grote meerderheid van de mensen die kanker hebben (gehad), ervaart op enig moment zorgen of angst vanwege hun vorm van kanker.

Bij de meeste (ex-)kankerpatiënten die zorgen of angst ervaren, uit zich dit in piekeren/niet los kunnen laten, een zenuwachtig of onrustig gevoel en slecht slapen.

Bijna iedereen met zorgen of angst bij kanker geeft aan dat dit de kwaliteit van leven in meer of mindere mate negatief heeft beïnvloed. Negen op de tien (ex-)kankerpatiënten die angst of zorgen ervaren, hebben of hadden behoefte aan steun of begeleiding vanwege zorgen of angst bij kanker.

Toch krijgen ze die zorg vandaag nog te weinig.

 

In deze podcast geeft Coen Völker o.a. aan welke symptomen verpleegkundigen kunnen waarnemen bij patiënten, welke tips/adviezen je kunt geven aan (ex-)patiënten én hun omgeving die een hoge mate van angst voor terugkeer van kanker ervaren en wanneer je patiënten moet doorverwijzen naar een professional.

Bron: https://nfk.nl/onderzoeken/zorgen-of-angst-bij-kanker-wat-is-jouw-ervaring

 

Coen Völker werkt sinds 2006 bij het Helen Dowling Instituut als GZ-psycholoog. Hij schreef twee boeken over Angst na Kanker, maakte hier een videoserie over met andere hulpverleners in de psycho-oncologie en geeft les in hoe je om kunt gaan met onzekerheid voor de toekomst. Hij is tevens mindfulness trainer en supervisor bij het Radboud centrum voor Mindfulness