Hematologie on Tour #8: Werk en kanker – Drs. Desiree Dona

met Servier Oncologie Nederland

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 120.000 mensen kanker, waarvan ongeveer 50.000 mensen een baan hebben. Kanker wordt op steeds jongere leeftijd gediagnosticeerd en kan beter behandeld worden én de beroepsbevolking wordt steeds ouder. Het deel van de beroepsbevolking dat leeft met of na kanker neemt dus toe. Nog te veel mensen verliezen echter hun baan ten gevolge van kanker.

In deze podcast vertelt Desiree Dona o.a. hoe belangrijk het voor patiënten is om vanaf diagnose de gevolgen voor het werk te kunnen inschatten, hoe de organisatie van ziekte en verzuim in Nederland geregeld is en wat de rol van de bedrijfsarts, de BACO en de klinisch arbeidsgeneeskundige is. Ze breekt ook een lans om de klinisch arbeidsgeneeskundige zorg vergoed te krijgen.

Desiree Dona is bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige in de oncologie. Haar missie: arbeid als behandeldoel op de kaart zetten.