HET POST INTENSIVE CARE SYNDROOM PROJECT

met Servier Oncologie Nederland

Het Post Intensive Care Syndroom is een verzameling van klachten die patiënten kunnen ervaren na een opname op de IC.

In het Erasmus Medisch Centrum is hier onderzoek naar gedaan en zijn er specifieke interventies ontwikkeld om enerzijds het PICS te voorkomen en anderzijds het omgaan met PICS voor patiënten en hun naasten te verbeteren. In deze podcast geven Mariska van der Lans en Margot van Mol toelichting bij het onderzoek en de (verpleegkundige) interventies.

Mariska van der Lans is senior verpleegkundig consulent en onderzoeker op de hematologie kliniek van het Erasmus MC en Margo van Mol is wetenschappelijk onderzoeker op de IC afdeling, zij heeft een achtergrond als IC verpleegkundige en psycholoog .

Het PICS project heeft vorig jaar meegedongen naar de P bokaal (meer informatie op www.depatientcentraal.nl).

Meer informatie over de zorg voor patiënten die opgenomen zijn op de IC én hun naasten is te vinden op www.fcic.nl van de Stichting Family and Patient Centered Intensive Care