HoT #12: Integrative Medicine op de oncologie afdeling – drs. Ines von Rosenstiel

met Servier Oncologie Nederland

Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid. In deze podcast geeft Ines von Rosenstiel aan wat de meerwaarde is van deze vorm van geneeskunde, wat er wel én niet onder integrale geneeskunde valt en geeft ze praktische tips voor verpleegkundigen die zich hierin willen verdiepen.

Ines von Rosenstiel is kinderarts, heeft lang op de kinder Intensive Care gewerkt, en is pionier als arts in de integrative medicine.  
Zij heeft poli’s integrative medecine opgericht bij de oncologie afdelingen van het Haga ziekenhuis in Den Haag en Rijnstate in Arnhem en krijgt tegenwoordig veel bijval uit andere ziekenhuizen. 

 

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op Complementaire zorg bij kanker? Lees betrouwbare info – Kanker.nl

En via dit webinar: Webinar Integrative Medicine – YouTube