HoT #14: Zorg voor naasten van kankerpatiënten– Eline Aukema

met Servier Oncologie Nederland

In deze podcast interviewen Kim en Bert Eline Aukema over de zorg voor de naasten van kankerpatiënten. Meestal is dat de nabije familie, maar ook goede vrienden kunnen hieronder vallen.

Ook zij kunnen psychologische (na)zorg nodig hebben door de confrontatie met de kanker (van hun dierbare). Eline vertelt over het ontstaan van het Ingeborg Douwescentrum, over hoe het welbevinden van naasten van patiënten met kanker bevorderd kan worden en de rol die verpleegkundigen hierin kunnen spelen. 

Eline Aukema is psycholoog in en hoofd van het Ingeborg Douwescentrum, het centrum voor psycho sociale zorg voor kanker patiënten en hun naasten in de regio Amsterdam  

Meer informatie kan je vinden op Ingeborg Douwes Centrum – Psychologische (na)zorg bij kanker en op Naasten | Kanker.nl