Inschrijven ESMO WCGIC 2023 Congres Barcelona, Spanje

Van 28 juni t/m 1 juli 2023

Barcelona, Spanje

Volgens de CGR-richtlijnen mag Servier 50% van alle reis-, verblijf- en inschrijvingskosten voor haar rekening nemen. De totale kosten voor dit congres zijn nog niet exact bekend, maar worden geschat op € 2.500,00. Voor u betekent dit dat u ongeveer € 1.250,00 voor het congres moet betalen. Sommige kosten zijn vooraf bekend, anderen worden pas tijdens het congres duidelijk. We zenden u daarom na afloop een factuur met een duidelijk overzicht van alle kosten. U ontvangt hiervoor van ons een gastvrijheidsovereenkomst. Voor akkoord: