Lonsurf®

Lonsurf®

LONSURF® LONSURF® (trifluridine/tipiracil) is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) die eerder zijn behandeld met of niet in aanmerking komen voor bestaande therapieën, waaronder...
Oncaspar®

Oncaspar®

ONCASPAR® Oncaspar®is geïndiceerd als onderdeel van antineoplastische combinatietherapie voor acute lymfatische leukemie oftewel ALL bij pediatrische patiënten vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar en volwassen patiënten.* SPC & bijsluiter Oncaspar®...
Onivyde®

Onivyde®

ONIVYDE® Onivyde® is een kankergeneesmiddel dat de werkzame stof irinotecan bevat. Deze werkzame stof wordt omhuld door zeer kleine deeltjes lipiden (vetten), liposomen genoemd. Irinotecan maakt deel uit van een groep kankergeneesmiddelen die ‘topo‑isomeraseremmers’...